Selecteer een pagina

Onze diensten

Het boeiende werkveld van administratie, advisering, en fiscaliteit is continu in beweging. Natuurlijk bewegen wij mee en zijn we altijd alert op kansen voor onze klanten! 

k

Begeleiding & Advies

Financiële Diensten

Loonadministratie

Fiscaal advies & Aangifte

begeleiding & advies

Ondernemen is beslissingen nemen. Vaak moeilijke en complexe beslissingen die consequenties hebben voor de gehele bedrijfsvoering. Op die momenten staat ASU aan uw zijde, gevraagd maar ook ongevraagd! Doordat wij investeren in de relatie met onze klanten, kennen wij het hele verhaal achter uw ”harde” cijfers. Ons advies is daarom niet alleen onafhankelijk maar ook altijd op maat en passend op uw situatie.

Wij adviseren en begeleiden klanten bij:

 • overnames en fusies;
 • financieringsaanvragen;
 • turnaround management / herstructuringen;
 • opstellen en beoordelen van overeenkomsten;
 • opstellen en begeleiden van samenwerkingsvormen;
 • opstellen van financiële planningen.

Financiële Diensten

Een gezonde financiële huishouding van uw onderneming begint bij een zorgvuldige en tijdige administratie. Vaak zijn dit continu terugkerende werkzaamheden. Een groot gedeelte van uw boekhouding kan gelukkig automatisch aangeleverd en verwerkt worden. Dit werkt efficiënt en bespaart ook kosten.

Voor onze klanten verzorgen wij:

 • complete administraties;
 • het opstellen en indienen van BTW aangiften;
 • het verzorgen van tussentijdse rapportages;
 • het beoordelen van administraties.

Loonadministratie

Veel van onze klanten zijn tevens werkgever, voor wie wij de loonadministratie verzorgen. Ook hierin gaan we net even verder dan het vervaardigen van de juiste loonstrook. Wij beoordelen arbeidscontracten, verzorgen de aangifte loonheffingen en denken ook actief mee omtrent de beloningsstructuur.

Onze dienstverlening bestaat uit:

 • Het uitvoeren van loonstroken en jaaropgaven;
 • Het verstrekken van de juiste gegevens aan instanties (waaronder pensioenfondsen);
 • Het uitvoeren van pro forma berekeningen;
 • Het bijhouden en verwerken van verlofaanvragen.

fiscaal advies & aangifte

Vanzelfsprekend verzorgen wij alle belastingaangiften. Wij stellen de aangifte fiscaal gunstig op, maar blijven uiteraard altijd binnen de wettelijke kaders. Wij controleren en monitoren uw (voorlopige) aanslagen en voeren ‘indien nodig’ een bezwaarprocedure.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting;
 • Het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting;
 • Het verzorgen van de aangifte successierechten en het verwerken van schenkingen.
FOCUS OP ONDERNEMEN

SAMENWERKEN
DE ONDERNEMER EN ACCOUNTANT

Toegevoegde waarde door aandacht voor jou en jouw bedrijf. De boekhouding zo eenvoudig mogelijk te houden, waar mogelijk automatiseren en advies geven om gefundeerd bij te kunnen sturen.

DIRECT INLOGGEN OP ONZE DIENSTEN: